Co je cenový strop a jak se projeví

Co je cenový strop a jak se projeví?

Schválená novela energetického zákona zavádí institut „mimořádné tržní situace“. Podle ní byly stanoveny maximální ceny elektřiny a plynu pro určité skupiny zákazníků, tedy tzv. cenový strop.

Nařízením vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb. vláda stanovila cenové stropy ve výši 6 050 Kč vč. DPH / MWh u elektřiny a 3 025 Kč vč. DPH / MWh u plynu.

Pokud je Vaše současná cena, ať už zafixovaná nebo bez fixace (tedy i tržní cena, tzv. spot), vyšší než cena zastropovaná, budou vám nastaveny nové ceny ve výši cenového stropu.

Pokud aktuálně máte nižší cenu, než je zastropovaná, tak vám tato cena platí i nadále. V případě, že by se vám cena v průběhu času zvýšila a byla by vyšší, než jsou zastropované ceny, automaticky vám nastavíme zastropované ceny.

 

Co vás nejvíc zajímá

Jaká je maximální cena silové elektřiny?

Nařízení vlády stanovuje maximální obchodní jednotkovou cenu elektřiny od 1. ledna 2023 na úrovni 6,05 Kč/kWh (6 050 Kč/MWh) + měsíční platbu v max. výši 157,30 Kč/měsíc. Jedná se o obchodní část ceny, ke které se navíc připočítávají ceny regulované, tj. státem stanovené ceny za distribuci a další poplatky. Uvedené částky jsou včetně DPH.

Jaká je maximální cena zemního plynu?

Nařízení vlády stanovuje maximální obchodní jednotkovou cenu plynu od 1. ledna 2023 na úrovni 3,025 Kč/kWh (3 025 Kč/MWh) + měsíční platbu v maximální výši 157,30 Kč/měsíc. Jedná se o obchodní část ceny, ke které se navíc připočítávají ceny regulované, tj. státem stanovené ceny za distribuci a další poplatky. Uvedené částky jsou včetně DPH.

Kdy budou maximální ceny platit?‍

Zastropování cen bude platit od 1. 1. 2023 a to na spotřebu od tohoto dne dále, do konce roku 2023.

Je potřeba o zastropování ceny zažádat?‍

Maximální ceny začnou platit automaticky a není potřeba o ně žádat. U některých kategorií zákazníků je však třeba doložit Prohlášení zákazníka, na základě, kterého Vám bude nárok na stropovanou cenu přiznán – viz níže „Koho přesně se zastropování týká?“

Týká se zastropování ceny i tržních cen bezDodavatele?

Ano, zastropování se týká i tržních cen (tzv. spotových tarifů) a to jak u elektřiny, tak plynu. Cenový strop je počítán z průměru za fakturované období dodávek, nikoliv z ceny hodinové.

Co když tržní cena bude nižší než stanovené maximální ceny?

‍Pokud se tržní cena bude pohybovat pod stanoveným cenovým stropem, bude Vám nadále účtována tržní cena. Cenový strop totiž určuje maximální cenu, nikoliv minimální.

Co když tržní cena bude vyšší než stanovené maximální ceny?

‍Pokud se tržní cena bude pohybovat nad stanoveným cenovým stropem, bude Vám účtována stanovená maximální cena.

Týká se cenový strop i výkupu z domácích fotovoltaických elektráren?

V případě fotovoltaických elektráren s výkonem do 1 MW se cenový strop neuplatňuje.

Koho přesně se zastropování týká?

Elektřina: Podle § 4 odst. 1 a 2 nařízení vlády v podstatě cenový strop platí pro veškeré odebrané množství elektřiny v odběrných místech domácností, podnikajících fyzických nebo právnických osob, která jsou připojena na hladině nízkého napětí. U vysokého a velmi vysokého napětí jsou definovány kategorie zákazníků, na které se cenový strop vztahuje a za jakých podmínek. Hlavní podmínkou je přitom doručení Prohlášení zákazníka obchodníkovi.

Plyn: Podle § 4 odst. 3 a 4 nařízení vlády zastropovaná cena týká zákazníků kategorie domácnost a maloodběratel. U středního odběratele a velkoodběratele jsou pro přiznání cenového stropu definovány kategorie zákazníků, na které se cenový strop vztahuje a za jakých podmínek. Hlavní podmínkou je přitom doručení Prohlášení zákazníka obchodníkovi.

Vzorové formuláře Prohlášení zákazníka jsou k nalezení v sekci Ostatní důležité dokumenty na webových stránkách.

Prohlášení vyplněné ve vzorovém formuláři je zákazník povinen poskytnout obchodníkovi nejpozději do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cenový strop za dodávku elektřiny/plynu (cena od 1.1.2023 = doručení prohlášení do 31.12.2022).

Vyplněná a oprávněnou osobou potvrzená Prohlášení nám zasílejte do naší datové schránky  ID: qtjrgac nebo na emailovou adresu: zeptejse@bezdodavatele.cz

Kdo je „malý a střední podnikatel“?

V nařízení vlády se objevuje pojem „malý a střední podnikatel“. Je to pojem založený na počtu zaměstnanců společnosti a na jejím obratu či rozvaze, jsou jimi:

„Mikropodnik“ = méně než 10 zaměstnanců a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) do 2 mil. EUR.

„Malý podnik“ = méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo rozvaha do 10 mil. EUR.

„Střední podnik“ = méně než 250 zaměstnanců a roční obrat do 50 mil. EUR nebo rozvaha do 43 mil. EUR

Mám si změnit v souvislosti se zastropováním zálohy?

Zákazníkům, kterých se zastropování cen energií dotkne, budeme aktualizovat jejich zálohové platby automaticky.

Dá se cenový strop kombinovat s tzv. úsporný tarifem?

Vládní příspěvek v rámci úsporného tarifu byl k 1.10.2022 připsán na zákaznický účet nebo do záloh. Vedle tohoto příspěvku platí pro energie spotřebované od 1.1.2023 cenový strop.

To není vše

Ještě nejste u nás?

Pořiďte si zelenou elektřinu a zelený plyn
bez prostředníků a závazků.

Ilustrace-9