FAQ

Otázky

a odpovědi

Zajímá vás, jak to funguje, jaké jsou ceny energií a poplatky, nebo co jsou to zelené energie a jak je získáváme? Odpovědi na tyto a další otázky najdete níže. Pokud jste nenašli, co jste hledali, zeptejte se nás, rádi Vám odpovíme.

Nejčastější dotazy spojené s růstem cen energií

Příspěvek a doplatek na bydlení

Jak postupovat při žádosti o finanční pomoc od státu

Pokud se obáváte, že byste se díky rostoucím cenám energií mohli dostat do finanční tísně, doporučujeme Vám si zažádat o různé formy finanční pomoci státu, buď přímo online  na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí  anebo osobně na kterémkoli úřadu práce. Jejich seznam naleznete zde.

Aktuálně lze využít tyto dávky:

  • Příspěvek na bydlení  – jedná se o příspěvek rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy na krytí nákladů na bydlení. Lze nárokovat až 3 měsíce zpětně.
  • Doplatek na bydlení  – lze získat, pokud i přes poskytnutý příspěvek na bydlení nemůžete ze svých prostředků uhradit náklady spojené s užíváním bytu.

Pro vyřízení žádosti o příspěvek či doplatek na bydlení budete potřebovat následující doklady za elektřinu či plyn:

  • doklady o úhradách záloh a vyúčtování (výpis z vašeho bankovního účtu, ústřižek z poštovní poukázky, potvrzení úhrady SIPO apod.),
  • poslední vyúčtování energií včetně aktuálního zálohového plánu.
Ilustrace-3

Finance

Naše energie a tržní cena

Cena se stanovuje hodinově u elektřiny a denně u plynu podle ceny, za kterou se se elektřina a plyn obchodovaly na velkoobchodním trhu v době dodávky a přepočítává se na koruny aktuálně platným středovým kurzem České Národní Banky. Cenu si je možné kdykoli ověřit z veřejně dostupných informací. Cena elektřiny je k dispozici na stránkách Operátora trhu s energiemi (OTE) a cena plynu je k nahlédnutí na stránkách POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE).

K ceně za odebranou elektřinu a/nebo plyn se připočítává ještě tzv. regulovaná cena, která je pro všechny dodavatele stejná a daná zákonem. Skládá se z ceny za distribuci, systémové služby a daně.

K výsledné ceně se připočítává poplatek za službu (viz dále).

Ano. U Elektřiny budete mít jinou cenu dokonce každou hodinu. Cena elektřiny se na velkoobchodním trhu v průběhu dne mění, zejména podle spotřeby. Protože spotřebu táhnou především velké firmy a výrobní závody, je typicky elektřina levnější v noci a o víkendech, kdy zase ale mají větší spotřebu domácnosti. Proto je to pro Vás výhodné. Na vývoj ceny během dne se můžete podívat na stránkách OTE.

Cena plynu se v průběhu dne nemění, ale i zde platí, že o víkendu bývá cena mírně nižší, než v pracovní dny.

To, že jsou tržní ceny pro Vás výhodnější oproti pevné ceně, jsme si ověřili pohledem do historie. Podívejte se sami na naše interaktivní grafy elektřiny a plynu.

Naše náklady jsou nesrovnatelně nižší, a tak si za naši službu účtujeme jen poplatek pouhých 4,18 Kč (bez DPH) za den. Abychom vykompenzovali snížení ceny denního platu dle nařízení a zvýšení nákladů na řízení odchylky, nově musíme zavést cenu za služby obchodu. Ta se připočítává k ceně silové elektřiny anebo plynu a činí 300 Kč/MWh bez DPH.

Část celkové platby za energie je regulována Energetickým regulačním úřadem (ERU) a ani dodavatel jí nemůže nijak ovlivnit. Je pro všechny stejná a tvoří ji platby za činnosti spojené s dopravou energií od výrobce, související služby a daně.

U elektřiny zahrnuje regulovaná část zejména poplatky za distribuci elektřiny prostřednictvím „drátů“, systémové služby (například příspěvek na obnovitelné zdroje energie), platbu za činnost Operátora trhu (OTE) a daně.

U plynu se regulovaná cena skládá z ceny za přepravu a distribuci plynu „trubkami“, ceny za rezervovanou kapacitu (tedy jistotu, že se na Vás dostane) a ceny za služby Operátora trhu (OTE).

Tuto část ceny nemůžeme my ani žádný jiný dodavatel nijak měnit, nebo jinak ovlivňovat. Je to část, kterou musíme všichni platit, a přes nás jen „proteče“ k distribučním společnostem (vlastníkům drátů a trubek) a do státní pokladny.

U průběhového měření (typ A a B), tedy tam, kde jsou instalované tzv. chytré měřáky, které umí dodávat informace o denní/hodinové spotřebě, odpovídá spotřeba skutečné naměřené spotřebě v odběrném místě. U tzv. neprůběhového měření (typ C), tedy tam, kde nelze z měřáku získat data o denní/hodinové spotřebě, se spotřeba vypočte dle tzv. „typového diagramu dodávky“. Jedná se o modelový průběh spotřeby u různých typů odběratelů, který byl vytvořen na základě skutečně prováděných měření u velkého množství zákazníků. Typové diagramy dodávky tak vyjadřují průběh spotřeby v čase ve Vám podobné domácnosti. V tomto případě doporučujeme provádět jednou měsíčně samoodečet.

Jak vypadá takový typový diagram spotřeby se můžete podívat pro elektřinu zde a pro plyn zde.

Protože musíme respektovat nařízení vlády, nemůžeme od 1. 1. 2023 nabídnout Naší energii za spotové ceny zákazníkům, kteří nemají odběrná místa vybavená průběhovým měřením.

Chytré elektroměry v současné době mají téměř výhradně majitelé fotovoltaických elektráren. Chytré plynoměry zatím dle vyjádření distribučních společností získat nelze.

Naše myšlenka

Jak to funguje?

Jednoduše. Stačí, když vyplníte pár údajů o sobě v naší online smlouvě a nahrajete nám vyúčtování od svého starého dodavatele (stačí fotka). Pokud doma najdete a nahrajete nám i smlouvu s ním, bude to ještě lepší. My z dokumentů vyčteme vše potřebné a doplníme nutné technické údaje do smlouvy. Klidně si ale můžete údaje vyplnit sami a nic nenahrávat. Smlouvu pak spolu s plnou mocí jednoduše elektronicky podepíšete a my už se o vše ostatní postaráme. Plnou moc potřebujeme k tomu, abychom za Vás mohli jednat s Vaším starým dodavatelem a Vy s ním nemuseli vůbec nic řešit.

Elektřinu nakupujeme pouze od lokálních, českých výrobců z tzv. decentralizovaných obnovitelných zdrojů (typicky vodní, fotovoltaické nebo větrné elektrárny, případně bioplynové stanice) a chceme jim nabídnout naprosto stejné podmínky jako Vám, tj. cenu dle aktuální tržní ceny. Tím obejdeme tradiční dodavatele a virtuálně tak propojíme Vás a výrobce, jako byste měli mezi sebou kabely, jen místo energie si posíláte peníze. Proto náš název bezDodavatele.

Vyúčtování budete dostávat ve stejném období a ve velmi podobném formátu, jak jste zvyklí, jen elektronicky (tj. e-mailem a v naší aplikaci). Termín vyúčtování je stanoven termínem odečtů distribučních společností a dodavatel ho neovlivňuje. Stejně tak obsah vyúčtování je daný energetickým zákonem, a i když se u jednotlivých dodavatelů může graficky trochu lišit, musí vždy uvádět stejné položky a údaje. Co se ceny týče, tak na vyúčtování uvidíte cenu zprůměrovanou za celé období.

Zálohy budete platit stejně jako doposud, jen na jiné číslo účtu. Doporučujeme ponechat stejnou výši záloh jako u předchozího dodavatele a zálohy si upravit až po prvním vyúčtování od nás.

Přeplatek Vám vrátíme na účet, který nám sdělíte. Jsou to přeci Vaše peníze a my si je nebudeme nechávat a přenášet je do dalšího období, jako někteří tradiční dodavatelé. V případě, že byste měli náhodou nedoplatek, můžete ho zaplatit třeba rovnou kartou v aplikaci, nebo poslat odpovídající částku na účet, který Vám sdělíme standardně ve vyúčtování.

Elektřina je fyzikální jev a nejde zajistit, že k Vám do zásuvky dojde jen elektřina vyrobená v konkrétním zdroji. Je to jako byste chtěli z moře brát vodu jen z jednoho konkrétního přítoku. Abyste měli jistotu, že berete z konkrétního zdroje, museli byste si k němu natáhnout kabely.

Co ale zajistit jde, je že Vaše platba půjde jen výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ti tak do sítě dodají množství energie odpovídající Vámi spotřebované elektřiny. O stejné množství se sníží spotřebovaná energie z ostatních „špinavých“ zdrojů. Neumíme tedy zajistit, že Vám do zásuvky nepřijde elektřina z uhlí nebo jádra, ale umíme zajistit, že za Vaši spotřebu nedostanou zaplaceno výrobci „špinavé“ energie, ale jen ti čeští výrobci čisté elektřiny.

Mimochodem, podobné řešení umožňují i někteří tradiční dodavatelé, ti ale opět řeší jen svůj profit a nezaručí férové podmínky výrobcům. Prostě Vám jen dráž prodají tu část klasického energetického mixu výroby, která pochází z OZE, nebo Vám přeprodají certifikát záruky původu, se kterými se normálně obchoduje a vůbec nezáleží, od koho elektřinu reálně berou a komu za í platí. Certifikát může vydat výrobce třeba z druhé strany zeměkoule a dodavatel prostě koupí jen ten nejlevnější, co sežene. My vykupujeme elektřinu pouze od lokálních, českých výrobců a chceme jim nabídnou naprosto stejné podmínky jako Vám, tj. cenu dle aktuální tržní ceny. Tím virtuálně propojíme Vás a výrobce, jako byste měli mezi sebou kabely, jen místo energie si posíláte peníze. Proto náš název bezDodavatele.

Ilustrace-4
Ilustrace-5

Přechod k nám

Změna na bezDodavatele

To záleží na smluvních podmínkách Vašeho stávajícího dodavatele, kdy Vás k nám pustí. Máte-li smlouvu na dobu neurčitou, můžete k nám přejít po uplynutí výpovědní lhůty, která je typicky 3 měsíce. Máte-li ale se stávajícím dodavatelem uzavřenu smlouvu na dobu určitou, můžete dodavatele změnit až k datu ukončení této doby. O přesném datu, od kdy budete energii odebírat od nás, Vás budeme informovat, jakmile ho od Vašeho stávajícího dodavatele zjistíme. My Vás převedeme až tehdy, kdy Vám nebudou hrozit žádné sankce za předčasné ukončení smlouvy apod.

Ale nebojte se, bez energie nezůstanete a ani nedojde k žádnému výpadku. Změnu doma poznáte jen na vyúčtování.

Ne, elektroměr ani plynoměr měnit nebudete. Stejně tak dráty i trubky zůstanou stejné. Nedojde ani k žádnému výpadku nebo přerušení dodávky. Svítit, topit, vařit apod. budete nadále úplně stejně, jen levněji a s dobrým pocitem, že tím nezatěžujete naši planetu.

Ne, jedná se o standardní proces změny dodavatele, takže při dodržení výpovědních podmínek Vašeho stávajícího dodavatele Vám nehrozí žádné problémy. Počítejte ale s tím, že Váš stávající dodavatel Vás bude od změny odrazovat a bombardovat Vás „výhodnými nabídkami“ na poslední chvíli se spoustou podmínek a kliček. Možná nás bude i trochu pomlouvat a snažit se Vás všemožně udržet.

To se nestane, ale i kdyby náhodou jakýkoliv dodavatel, včetně nás, zkrachoval, nebo ukončil činnost z jiných důvodů, bez energií nezůstanete ani minutu. Na dodávky energií máte ze zákona právo a v takové situaci by Vám zajistil odběr tzv. „dodavatel poslední instance“. Jedná se o dominantního dodavatele na Vašem území, který Vám bude dodávat energie po dobu, než si vyberete dodavatele nového. Ceny dodavatele poslední instance stanovuje Energetický regulační úřad (ERU).

Jsme služba pro komunitu a rozhodně nechceme nikoho svazovat. Budeme rádi, když s námi zůstanete napořád, ale bránit Vám v odchodu nebudeme. Smlouva je tedy uzavírána vždy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

Ano. Máme jak licenci na obchod s elektřinou, tak i licenci na obchod s plynem.

Když budete chtít odejít, jednoduše podepíšete smlouvu s vybraným novým dodavatelem a vypovíte smlouvu s námi. Smlouvu můžete vypovědět sami, nebo to za Vás může udělat Váš nový dodavatel na základě plné moci. My Vám budeme dodávat energii do doby, než si Vás nový dodavatel převezme, takže bez energií rozhodně nezůstanete.

S láskou k přírodě

Jak získáváme zelené energie

Zatím energie nakupujeme prostřednictvím společnosti Amper Market a.s., což je dodavatel specializující se na dodávky podnikům a institucím, který ve velké míře vykupuje elektřinu z českých decentralizovaných obnovitelných zdrojů (viz výše). Amper Market nám garantuje, že dodávka elektřiny pro nás bude ze 100 % právě z českých obnovitelných zdrojů, od kterých vykupuje (fotovoltaické elektrárny, vodní elektrárny, větrné elektrárny, bioplynové stanice apod.) a každoročně nám to potvrdí i certifikátem Zelené energie.

Už brzy ale plánujeme vykupovat elektřinu napřímo od českých výrobců za stejných podmínek, jakou jí dodáváme domácnostem. Tím propojíme výrobce přímo se spotřebiteli a obejdeme tak tradiční dodavatele. Nejprve budeme vykupovat přebytky z domácích fotovoltaických elektráren (tzv. „solárních panelů“ na domech, které u nás naštěstí rostou jako houby po dešti). Poté přidáme i výkup od větších lokálních výrobců z tzv. decentralizovaných obnovitelných zdrojů, což jsou typicky vodní, fotovoltaické nebo větrné elektrárny, případně bioplynové stanice.

Obnovitelné zdroje energie (zkráceně OZE) jsou ty zdroje energie, které mají schopnost se částečně nebo úplně obnovovat. Odborně se popisují jako zdroje využívající přirozených geofyzikálních a kosmických toků energie, které řídí procesy nezávislé na člověku nebo geologické historii naší planety. Jsou to tedy takové zdroje energie, které jsou v určitém množství dostupné prakticky neustále a (na rozdíl od tradičních fosilních paliv) jsou nevyčerpatelné. Při přeměně z primární energie na využitelnou formu (elektřinu) mají tyto zdroje minimální dopad na životní prostředí.

Mezi obnovitelné zdroje energie řadíme energii větru, energii slunečního záření, energii vody, geotermální energii a energii biomasy.

Plyn sice nepatří mezi obnovitelné zdroje, ale pro vytápění je to rozhodně lepší volba, než topit tuhými palivy, která zatěžují životní prostředí. Ve srovnání s uhlím nejdou z plynu žádné emise síry, plyn má jen pětinu emisí dusíku, polovinu emisí CO2 a hlavně z plynu nejde polétavý prach, který je v Česku obrovský problém. Polétavý prach u nás produkují hlavně domácí kotle na pevná paliva a samozřejmě automobily.

Přesto spalováním plynu vznikají nežádoucí emise CO2, proto kompenzujeme jejich vznik podporou projektů, které naopak přispívají ke snížení množství CO2 v atmosféře.

Emise CO2 kompenzujeme podporou projektů, které naopak přispívají ke snížení množství CO2 v atmosféře. Typicky se jedná například o výsadbu stromů, tvorbu nových zelených ploch nebo odstranění existujících zdrojů emisí CO2. Zpočátku investujeme do tzv. „offsetových projektů“ od Organizace Spojených Národů, do budoucna ale zvažujeme i vlastní aktivity.

Nalezení smysluplných projektů v ČR a jejich posouzení na snižování hladiny CO2 chvíli trvá a my Vám nechceme slibovat nic, co nebudeme umět splnit. Proto začínáme podporou již připravených projektů uhlíkového offsetu od Organizace Spojených Národů. Naší snahou ale je najít, případně iniciovat offsetové projekty i u nás.

Ilustrace-6
Výkup bezDodavatele

VÝKUP ELEKTŘINY

Jak výkup za tržní cenu funguje?

Ano, pokud od nás elektřinu odebíráte a máte fotovoltaickou elektrárnu splňující podmínky pro provoz bez licence, rádi Vaše přebytky vykoupíme za tržní cenu, tedy za stejných podmínek, jako Vám jí dodáváme. Abychom vykompenzovali zvýšení nákladů na řízení odchylky u elektřiny museli jsme stanovit cenu za službu výkupu elektřiny ve výši 300 Kč (bez DPH) za každou vyrobenou MWh.

Výše odměny je stanovena na základě velkoobchodních cen a podle skutečné dodávky přebytku vyrobené elektřiny do sítě. Tedy množství Vámi vyrobené a do distribuční soustavy dodané elektřiny se pro každou hodinu vynásobí příslušnou hodinovou cenou na krátkodobém denním trhu. Ceny dodávky na krátkodobém denním trhu jsou k dispozici zde (ceny jsou uváděny v eurech, pro přepočet na české koruny se používají denní kurzy ČNB střed). Abychom vykompenzovali zvýšení nákladů na řízení odchylky u elektřiny museli jsme stanovit cenu za službu výkupu elektřiny ve výši 300 Kč (bez DPH) za každou vyrobenou MWh.

Nic hlásit nemusíte, vše je automatické. Pokud máte správně instalovanou fotovoltaickou elektrárnu, je Vaše odběrné místo osazeno tzv. „průběhovým měřením spotřeby“, které měří nejen Vaši spotřebu, ale právě i dodávky elektřiny do distribuční sítě.

Ne, pokud se jedná o domácnost, která od nás energii odebírá a máte fotovoltaickou elektrárnu splňující podmínky pro provoz bez licence, pak licenci na výrobu elektřiny nepotřebujete.

Licence na výrobu elektřiny není podle novely energetického zákona č. 131/2015 Sb. vyžadována pro provoz fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem do 10 kW (včetně). Podmínkou je, že výroba slouží primárně pro vlastní spotřebu a ve stejném odběrném místě není provozována jiná elektrárna s licencí.

Odměna za dodávku přebytků do sítě je z daňového hlediska považována za ostatní příjem a zákazník je povinen ji zdanit. Pokud jste nepodnikající osoba, tak jste do výše příjmu 30 tisíc Kč za rok od této daně osvobozeni.

Odpovědnost za odchylku v dodávce do sítě za Vás v případě domácí fotovoltaické elektrárny převezmeme my, takže Vy nic řešit nemusíte.

Ne, výkup přebytků z domácí fotovoltaické elektrárny je doplňkový produkt k dodávce elektřiny a lze ho zahájit nejdříve současně se zahájením dodávky elektřiny od nás. Stejně tak je výkup ukončen okamžikem ukončení dodávky elektřiny bez ohledu na to, co k ukončení dodávky vedlo.

Pokud máte fotovoltaickou elektrárnu s licencí, můžete nám jednoduše prodat vyrobenou elektřinu, kterou nespotřebujete. Elektřinu od Vás vykoupíme za tržní cenu poníženou v každé hodině o koeficient uvedený v Sazebníku pro stanovení výkupní ceny pro výrobce.

Zastropování cen

Co je cenový strop a jak se projeví?

Schválená novela energetického zákona zavádí institut „mimořádné tržní situace“. Podle ní byly stanoveny maximální ceny elektřiny a plynu pro určité skupiny zákazníků, tedy tzv. cenový strop.

Nařízením vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb. vláda stanovila cenové stropy ve výši 6 050 Kč vč. DPH / MWh u elektřiny a 3 025 Kč vč. DPH / MWh u plynu.

Pokud je Vaše současná cena, ať už zafixovaná nebo bez fixace (tedy i tržní cena, tzv. spot), vyšší než cena zastropovaná, budou vám nastaveny nové ceny ve výši cenového stropu.

Pokud aktuálně máte nižší cenu, než je zastropovaná, tak vám tato cena platí i nadále. V případě, že by se vám cena v průběhu času zvýšila a byla by vyšší, než jsou zastropované ceny, automaticky vám nastavíme zastropované ceny.

Nařízení vlády stanovuje maximální obchodní jednotkovou cenu elektřiny od 1. ledna 2023 na úrovni 6,05 Kč/kWh (6 050 Kč/MWh) + měsíční platbu v max. výši 157,30 Kč/měsíc. Jedná se o obchodní část ceny, ke které se navíc připočítávají ceny regulované, tj. státem stanovené ceny za distribuci a další poplatky. Uvedené částky jsou včetně DPH.

Nařízení vlády stanovuje maximální obchodní jednotkovou cenu plynu od 1. ledna 2023 na úrovni 3,025 Kč/kWh (3 025 Kč/MWh) + měsíční platbu v maximální výši 157,30 Kč/měsíc. Jedná se o obchodní část ceny, ke které se navíc připočítávají ceny regulované, tj. státem stanovené ceny za distribuci a další poplatky. Uvedené částky jsou včetně DPH.

Zastropování cen bude platit od 1. 1. 2023 a to na spotřebu od tohoto dne dále, do konce roku 2023.

Maximální ceny začnou platit automaticky a není potřeba o ně žádat. U některých kategorií zákazníků je však třeba doložit Prohlášení zákazníka, na základě, kterého Vám bude nárok na stropovanou cenu přiznán – viz níže „Koho přesně se zastropování týká?“

Ano, zastropování se týká i tržních cen (tzv. spotových tarifů) a to jak u elektřiny, tak plynu. Cenový strop je počítán z průměru za fakturované období dodávek, nikoliv z ceny hodinové.

‍Pokud se tržní cena bude pohybovat pod stanoveným cenovým stropem, bude Vám nadále účtována tržní cena. Cenový strop totiž určuje maximální cenu, nikoliv minimální.

‍Pokud se tržní cena bude pohybovat nad stanoveným cenovým stropem, bude Vám účtována stanovená maximální cena.

V případě fotovoltaických elektráren s výkonem do 1 MW se cenový strop neuplatňuje.

Elektřina: Podle § 4 odst. 1 a 2 nařízení vlády v podstatě cenový strop platí pro veškeré odebrané množství elektřiny v odběrných místech domácností, podnikajících fyzických nebo právnických osob, která jsou připojena na hladině nízkého napětí. U vysokého a velmi vysokého napětí jsou definovány kategorie zákazníků, na které se cenový strop vztahuje a za jakých podmínek. Hlavní podmínkou je přitom doručení Prohlášení zákazníka obchodníkovi.

Plyn: Podle § 4 odst. 3 a 4 nařízení vlády zastropovaná cena týká zákazníků kategorie domácnost a maloodběratel. U středního odběratele a velkoodběratele jsou pro přiznání cenového stropu definovány kategorie zákazníků, na které se cenový strop vztahuje a za jakých podmínek. Hlavní podmínkou je přitom doručení Prohlášení zákazníka obchodníkovi.

Vzorové formuláře Prohlášení zákazníka jsou k nalezení v sekci Ostatní důležité dokumenty na webových stránkách.

Prohlášení vyplněné ve vzorovém formuláři je zákazník povinen poskytnout obchodníkovi nejpozději do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cenový strop za dodávku elektřiny/plynu (cena od 1.1.2023 = doručení prohlášení do 31.12.2022).

Vyplněná a oprávněnou osobou potvrzená Prohlášení nám zasílejte do naší datové schránky  ID: qtjrgac nebo na emailovou adresu: zeptejse@bezdodavatele.cz

V nařízení vlády se objevuje pojem „malý a střední podnikatel“. Je to pojem založený na počtu zaměstnanců společnosti a na jejím obratu či rozvaze, jsou jimi:

„Mikropodnik“ = méně než 10 zaměstnanců a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) do 2 mil. EUR.

„Malý podnik“ = méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo rozvaha do 10 mil. EUR.

„Střední podnik“ = méně než 250 zaměstnanců a roční obrat do 50 mil. EUR nebo rozvaha do 43 mil. EUR

Zákazníkům, kterých se zastropování cen energií dotkne, budeme aktualizovat jejich zálohové platby automaticky.

Vládní příspěvek v rámci úsporného tarifu byl k 1.10.2022 připsán na zákaznický účet nebo do záloh. Vedle tohoto příspěvku platí pro energie spotřebované od 1.1.2023 cenový strop.

FAQ_bD_obrazek
nase-energie-a-mesicni-cena

Naše energie a měsíční cena

Dle nařízení Vlády můžeme po dobu regulace nabízet náš standardní produkt s tržními cenami pouze na odběrná místa osazená průběhovým měření, tedy tzv. „chytrými“ elektroměry nebo plynoměry. Abychom umožnili profitovat na poklesu tržních cen i ostatním domácnostem, kterých je stále většina, přicházíme s přechodným řešením pro ty, co průběhové měření nemají. Zavedli jsme proto nový produkt Naše energie na měsíc, kde je fixní cena vyhlášena vždy na kalendářní měsíc a stanovuje se transparentně na základě velkoobchodních měsíčních cen energie obchodovaných na následující měsíc za posledních pět obchodních dnů.

Cena silové elektřiny nebo plynu pro každý jednotlivý měsíc dodávky se rovná aritmetickému průměru uzavíracích cen měsíčních baseload futures derivátového trhu obchodovaných v měsíci M na dodávku měsíce M+1 za posledních 5 obchodních dní obchodovaných na POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) vynásobených koeficientem 1,08 v případě elektřiny a 1,10 v případě zemního plynu.

Ano, pro každý měsíc dodávky je stanovená jiná cena, která je odvozená od vývoje tržní ceny na velkoobchodním trhu.

K výsledné ceně se připočítává poplatek za služby obchodu a denní poplatek dle aktuálně platného ceníku.

Část celkové platby za energie je regulována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a ani dodavatel jí nemůže nijak ovlivnit. Je pro všechny stejná a tvoří ji platby za činnosti spojené s dopravou energií od výrobce, související služby a daně.

Tuto část ceny nemůžeme my ani žádný jiný dodavatel nijak měnit, nebo jinak ovlivňovat. Je to část, kterou musíme všichni platit, a přes nás jen „proteče“ k distribučním společnostem (vlastníkům drátů a trubek).

Doporučujeme si vždy k prvnímu v měsíci udělat samoodečet a nahlásit ho přes naši online kancelář nebo přímo distributorovi. Tím zajistíte že Vaše spotřeba bude zaznamenána správně pro každý měsíc. Vzhledem k tomu, že měsíční cenu znáte vždy na začátku měsíce, víte, zda v daném měsíci máte energií spíš šetřit nebo ne.

MÁM OTÁZKY

Zaujalo Vás to
ale nenašli jste
co jste hledali?

Napište nám a my se Vám rádi ozveme s odpovědí

Ilustrace-11