FAQ

Otázky

a odpovědi

Zajímá vás, jak to funguje, jaké jsou ceny energií a poplatky, nebo co jsou to zelené energie a jak je získáváme? Odpovědi na tyto a další otázky najdete níže. Pokud jste nenašli, co jste hledali, zeptejte se nás, rádi Vám odpovíme.

Ilustrace-3

Finance

Jaká je cena a poplatky?

Cena se stanovuje hodinově u elektřiny a denně u plynu podle ceny, za kterou se se elektřina a plyn obchodovaly na velkoobchodním trhu v době dodávky a přepočítává se na koruny aktuálně platným středovým kurzem České Národní Banky. Cenu si je možné kdykoli ověřit z veřejně dostupných informací. Cena elektřiny je k dispozici na stránkách Operátora trhu s energiemi (OTE) a cena plynu je k nahlédnutí na stránkách energetické burzy (PXE).

K ceně za odebranou elektřinu a/nebo plyn se připočítává ještě tzv. regulovaná cena, která je pro všechny dodavatele stejná a daná zákonem. Skládá se z ceny za distribuci, systémové služby a daně.

K výsledné ceně se připočítává poplatek za službu (viz dále).

Ano. U Elektřiny budete mít jinou cenu dokonce každou hodinu. Cena elektřiny se na velkoobchodním trhu v průběhu dne mění, zejména podle spotřeby. Protože spotřebu táhnou především velké firmy a výrobní závody, je typicky elektřina levnější v noci a o víkendech, kdy zase ale mají větší spotřebu domácnosti. Proto je to pro Vás výhodné. Na vývoj ceny během dne se můžete podívat na stránkách OTE.

Cena plynu se v průběhu dne nemění, ale i zde platí, že o víkendu bývá cena mírně nižší, než v pracovní dny.

To, že jsou tržní ceny pro Vás výhodnější oproti pevné ceně, jsme si ověřili pohledem do historie. Podívejte se sami na naše interaktivní grafy elektřiny a plynu.

Za zprostředkování nákupu energií na trhu a na provozní náklady účtujeme jednoduše a transparentně poplatek pouhých 6 Kč (bez DPH) na den.

Část celkové platby za energie je regulována Energetickým regulačním úřadem (ERU) a ani dodavatel jí nemůže nijak ovlivnit. Je pro všechny stejná a tvoří ji platby za činnosti spojené s dopravou energií od výrobce, související služby a daně.

U elektřiny zahrnuje regulovaná část zejména poplatky za distribuci elektřiny prostřednictvím „drátů“, systémové služby (například příspěvek na obnovitelné zdroje energie), platbu za činnost Operátora trhu (OTE) a daně.

U plynu se regulovaná cena skládá z ceny za přepravu a distribuci plynu „trubkami“, ceny za rezervovanou kapacitu (tedy jistotu, že se na Vás dostane) a ceny za služby Operátora trhu (OTE).

Tuto část ceny nemůžeme my ani žádný jiný dodavatel nijak měnit, nebo jinak ovlivňovat. Je to část, kterou musíme všichni platit, a přes nás jen „proteče“ k distribučním společnostem (vlastníkům drátů a trubek) a do státní pokladny.

U průběhového měření (typ A a B), tedy tam, kde jsou instalované tzv. chytré měřáky, které umí dodávat informace o denní/hodinové spotřebě, odpovídá spotřeba skutečné naměřené spotřebě v odběrném místě. U tzv. neprůběhového měření (typ C), tedy tam, kde nelze z měřáku získat data o denní/hodinové spotřebě, se spotřeba vypočte dle tzv. „typového diagramu dodávky“. Jedná se o modelový průběh spotřeby u různých typů odběratelů, který byl vytvořen na základě skutečně prováděných měření u velkého množství zákazníků. Typové diagramy dodávky tak vyjadřují průběh spotřeby v čase ve Vám podobné domácnosti. V tomto případě doporučujeme provádět jednou měsíčně samoodečet.

Jak vypadá takový typový diagram spotřeby se můžete podívat pro elektřinu zde a pro plyn zde.

Naše myšlenka

Jak to funguje?

Jednoduše. Stačí, když vyplníte pár údajů o sobě v naší online smlouvě a nahrajete nám vyúčtování od svého starého dodavatele (stačí fotka). Pokud doma najdete a nahrajete nám i smlouvu s ním, bude to ještě lepší. My z dokumentů vyčteme vše potřebné a doplníme nutné technické údaje do smlouvy. Klidně si ale můžete údaje vyplnit sami a nic nenahrávat. Smlouvu pak spolu s plnou mocí jednoduše elektronicky podepíšete a my už se o vše ostatní postaráme. Plnou moc potřebujeme k tomu, abychom za Vás mohli jednat s Vaším starým dodavatelem a Vy s ním nemuseli vůbec nic řešit.

Elektřinu nakupujeme pouze od lokálních, českých výrobců z tzv. decentralizovaných obnovitelných zdrojů (typicky vodní, fotovoltaické nebo větrné elektrárny, případně bioplynové stanice) a chceme jim nabídnou naprosto stejné podmínky jako Vám, tj. cenu dle aktuální tržní ceny. Tím obejdeme tradiční dodavatele a virtuálně tak propojíme Vás a výrobce, jako byste měli mezi sebou kabely, jen místo energie si posíláte peníze. Proto náš název bezDodavatele.

Abychom výrobcům mohli zajistit odbyt, potřebujeme mít už vybudovanou členskou základnu a vědět, že vykoupenou energii budeme umět využít. Proto zatím od nich nevykupujeme na přímo, ale přes prostředníka, kterým je společnost Amper Market a.s. To je dodavatel elektřiny a plynu specializující se na dodávky podnikům a institucím, který ve velké míře a za férových podmínek vykupuje elektřinu právě z českých decentralizovaných obnovitelných zdrojů. Amper Market nám garantuje, že dodávka elektřiny pro nás bude ze 100 % právě z českých obnovitelných zdrojů, od kterých vykupuje, a potvrdí nám to i certifikátem Zelené energie.

Vyúčtování budete dostávat ve stejném období a ve velmi podobném formátu, jak jste zvyklí, jen elektronicky (tj. e-mailem a v naší aplikaci). Termín vyúčtování je stanoven termínem odečtů distribučních společností a dodavatel ho neovlivňuje. Stejně tak obsah vyúčtování je daný energetickým zákonem, a i když se u jednotlivých dodavatelů může graficky trochu lišit, musí vždy uvádět stejné položky a údaje. Co se ceny týče, tak na vyúčtování uvidíte cenu zprůměrovanou za celé období.

Zálohy budete platit stejně jako doposud, jen na jiné číslo účtu. Doporučujeme ponechat stejnou výši záloh jako u předchozího dodavatele a zálohy si upravit až po prvním vyúčtování od nás.

Přeplatek Vám vrátíme na účet, který nám sdělíte. Jsou to přeci Vaše peníze a my si je nebudeme nechávat a přenášet je do dalšího období, jako někteří tradiční dodavatelé. V případě, že byste měli náhodou nedoplatek, můžete ho zaplatit třeba rovnou kartou v aplikaci, nebo poslat odpovídající částku na účet, který Vám sdělíme standardně ve vyúčtování.

Elektřina je fyzikální jev a nejde zajistit, že k Vám do zásuvky dojde jen elektřina vyrobená v konkrétním zdroji. Je to jako byste chtěli z moře brát vodu jen z jednoho konkrétního přítoku. Abyste měli jistotu, že berete z konkrétního zdroje, museli byste si k němu natáhnout kabely.

Co ale zajistit jde, je že Vaše platba půjde jen výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ti tak do sítě dodají množství energie odpovídající Vámi spotřebované elektřiny. O stejné množství se sníží spotřebovaná energie z ostatních „špinavých“ zdrojů. Neumíme tedy zajistit, že Vám do zásuvky nepřijde elektřina z uhlí nebo jádra, ale umíme zajistit, že za Vaši spotřebu nedostanou zaplaceno výrobci „špinavé“ energie, ale jen ti čeští výrobci čisté elektřiny.

Mimochodem, podobné řešení umožňují i někteří tradiční dodavatelé, ti ale opět řeší jen svůj profit a nezaručí férové podmínky výrobcům. Prostě Vám jen dráž prodají tu část klasického energetického mixu výroby, která pochází z OZE, nebo Vám přeprodají certifikát záruky původu, se kterými se normálně obchoduje a vůbec nezáleží, od koho elektřinu reálně berou a komu za í platí. Certifikát může vydat výrobce třeba z druhé strany zeměkoule a dodavatel prostě koupí jen ten nejlevnější, co sežene. My vykupujeme elektřinu pouze od lokálních, českých výrobců a chceme jim nabídnou naprosto stejné podmínky jako Vám, tj. cenu dle aktuální tržní ceny. Tím virtuálně propojíme Vás a výrobce, jako byste měli mezi sebou kabely, jen místo energie si posíláte peníze. Proto náš název bezDodavatele.

Ilustrace-4
Ilustrace-5

Přechod k nám

Změna na bezDodavatele

To záleží na smluvních podmínkách Vašeho stávajícího dodavatele, kdy Vás k nám pustí. Máte-li smlouvu na dobu neurčitou, můžete k nám přejít po uplynutí výpovědní lhůty, která je typicky 3 měsíce. Máte-li ale se stávajícím dodavatelem uzavřenu smlouvu na dobu určitou, můžete dodavatele změnit až k datu ukončení této doby. O přesném datu, od kdy budete energii odebírat od nás, Vás budeme informovat, jakmile ho od Vašeho stávajícího dodavatele zjistíme. My Vás převedeme až tehdy, kdy Vám nebudou hrozit žádné sankce za předčasné ukončení smlouvy apod.

Ale nebojte se, bez energie nezůstanete a ani nedojde k žádnému výpadku. Změnu doma poznáte jen na vyúčtování.

Ne, elektroměr ani plynoměr měnit nebudete. Stejně tak dráty i trubky zůstanou stejné. Nedojde ani k žádnému výpadku nebo přerušení dodávky. Svítit, topit, vařit apod. budete nadále úplně stejně, jen levněji a s dobrým pocitem, že tím nezatěžujete naši planetu.

Ne, jedná se o standardní proces změny dodavatele, takže při dodržení výpovědních podmínek Vašeho stávajícího dodavatele Vám nehrozí žádné problémy. Počítejte ale s tím, že Váš stávající dodavatel Vás bude od změny odrazovat a bombardovat Vás „výhodnými nabídkami“ na poslední chvíli se spoustou podmínek a kliček. Možná nás bude i trochu pomlouvat a snažit se Vás všemožně udržet.

To se nestane, ale i kdyby náhodou jakýkoliv dodavatel, včetně nás, zkrachoval, nebo ukončil činnost z jiných důvodů, bez energií nezůstanete ani minutu. Na dodávky energií máte ze zákona právo a v takové situaci by Vám zajistil odběr tzv. „dodavatel poslední instance“. Jedná se o dominantního dodavatele na Vašem území, který Vám bude dodávat energie po dobu, než si vyberete dodavatele nového. Ceny dodavatele poslední instance stanovuje Energetický regulační úřad (ERU).

Jsme služba pro komunitu a rozhodně nechceme nikoho svazovat. Budeme rádi, když s námi zůstanete napořád, ale bránit Vám v odchodu nebudeme. Smlouva je tedy uzavírána vždy na dobu neurčitou se standardní výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Ano. Máme jak licenci na obchod s elektřinou, tak i licenci na obchod s plynem.

Když budete chtít odejít, jednoduše podepíšete smlouvu s vybraným novým dodavatelem a vypovíte smlouvu s námi. Smlouvu můžete vypovědět sami, nebo to za Vás může udělat Váš nový dodavatel na základě plné moci. My Vám budeme dodávat energii do doby, než si Vás nový dodavatel převezme, takže bez energií rozhodně nezůstanete.

S láskou k přírodě

Jak získáváme zelené energie

Zatím energie nakupujeme prostřednictvím společnosti Amper Market a.s., což je dodavatel specializující se na dodávky podnikům a institucím, který ve velké míře vykupuje elektřinu z českých decentralizovaných obnovitelných zdrojů (viz výše). Amper Market nám garantuje, že dodávka elektřiny pro nás bude ze 100 % právě z českých obnovitelných zdrojů, od kterých vykupuje (fotovoltaické elektrárny, vodní elektrárny, větrné elektrárny, bioplynové stanice apod.) a každoročně nám to potvrdí i certifikátem Zelené energie.

Už brzy ale plánujeme vykupovat elektřinu napřímo od českých výrobců za stejných podmínek, jakou jí dodáváme domácnostem. Tím propojíme výrobce přímo se spotřebiteli a obejdeme tak tradiční dodavatele. Nejprve budeme vykupovat přebytky z domácích fotovoltaických elektráren (tzv. „solárních panelů“ na domech, které u nás naštěstí rostou jako houby po dešti). Poté přidáme i výkup od větších lokálních výrobců z tzv. decentralizovaných obnovitelných zdrojů, což jsou typicky vodní, fotovoltaické nebo větrné elektrárny, případně bioplynové stanice.

Obnovitelné zdroje energie (zkráceně OZE) jsou ty zdroje energie, které mají schopnost se částečně nebo úplně obnovovat. Odborně se popisují jako zdroje využívající přirozených geofyzikálních a kosmických toků energie, které řídí procesy nezávislé na člověku nebo geologické historii naší planety. Jsou to tedy takové zdroje energie, které jsou v určitém množství dostupné prakticky neustále a (na rozdíl od tradičních fosilních paliv) jsou nevyčerpatelné. Při přeměně z primární energie na využitelnou formu (elektřinu) mají tyto zdroje minimální dopad na životní prostředí.

Mezi obnovitelné zdroje energie řadíme energii větru, energii slunečního záření, energii vody, geotermální energii a energii biomasy.

Plyn sice nepatří mezi obnovitelné zdroje, ale pro vytápění je to rozhodně lepší volba, než topit tuhými palivy, která zatěžují životní prostředí. Ve srovnání s uhlím nejdou z plynu žádné emise síry, plyn má jen pětinu emisí dusíku, polovinu emisí CO2 a hlavně z plynu nejde polétavý prach, který je v Česku obrovský problém. Polétavý prach u nás produkují hlavně domácí kotle na pevná paliva a samozřejmě automobily.

Přesto spalováním plynu vznikají nežádoucí emise CO2, proto kompenzujeme jejich vznik podporou projektů, které naopak přispívají ke snížení množství CO2 v atmosféře.

Emise CO2 kompenzujeme podporou projektů, které naopak přispívají ke snížení množství CO2 v atmosféře. Typicky se jedná například o výsadbu stromů, tvorbu nových zelených ploch nebo odstranění existujících zdrojů emisí CO2. Zpočátku investujeme do tzv. „offsetových projektů“ od Organizace Spojených Národů, do budoucna ale zvažujeme i vlastní aktivity.

Nalezení smysluplných projektů v ČR a jejich posouzení na snižování hladiny CO2 chvíli trvá a my Vám nechceme slibovat nic, co nebudeme umět splnit. Proto začínáme podporou již připravených projektů uhlíkového offsetu od Organizace Spojených Národů. Naší snahou ale je najít, případně iniciovat offsetové projekty i u nás.

Ilustrace-6
Výkup bezDodavatele

VÝKUP ELEKTŘINY

Jak výkup za tržní cenu funguje?

Ano, pokud od nás elektřinu odebíráte a máte fotovoltaickou elektrárnu, rádi Vaše přebytky vykoupíme za tržní cenu, tedy za stejných podmínek, jako Vám jí dodáváme. V současnosti ale vykupujeme pouze od domácností, výkup od firemních výrobců (tj. s IČO) teprve chystáme.

Výše odměny je stanovena na základě velkoobchodních cen a podle skutečné dodávky přebytku vyrobené elektřiny do sítě. Tedy množství Vámi vyrobené a do distribuční soustavy dodané elektřiny se pro každou hodinu vynásobí příslušnou hodinovou cenou na krátkodobém denním trhu. Ceny dodávky na krátkodobém denním trhu jsou k dispozici zde (ceny jsou uváděny v eurech, pro přepočet na české koruny se používají denní kurzy ČNB střed).

Nic hlásit nemusíte, vše je automatické. Pokud máte správně instalovanou fotovoltaickou elektrárnu, je Vaše odběrné místo osazeno tzv. „průběhovým měřením spotřeby“, které měří nejen Vaši spotřebu, ale právě i dodávky elektřiny do distribuční sítě.

Ne, pokud se jedná o domácnost, která od nás energii odebírá a máte fotovoltaickou elektrárnu splňující podmínky pro provoz bez licence, pak licenci na výrobu elektřiny nepotřebujete.

Licence na výrobu elektřiny není podle novely energetického zákona č. 131/2015 Sb. vyžadována pro provoz fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem do 10 kW (včetně). Podmínkou je, že výroba slouží primárně pro vlastní spotřebu a ve stejném odběrném místě není provozována jiná elektrárna s licencí.

Odměna za dodávku přebytků do sítě je z daňového hlediska považována za ostatní příjem a zákazník je povinen ji zdanit. Pokud jste nepodnikající osoba, tak jste do výše příjmu 30 tisíc Kč za rok od této daně osvobozeni.

Odpovědnost za odchylku v dodávce do sítě za Vás v případě domácí fotovoltaické elektrárny převezmeme my, takže Vy nic řešit nemusíte.

Ne, výkup přebytků z domácí fotovoltaické elektrárny je doplňkový produkt k dodávce elektřiny a lze ho zahájit nejdříve současně se zahájením dodávky elektřiny od nás. Stejně tak je výkup ukončen okamžikem ukončení dodávky elektřiny bez ohledu na to, co k ukončení dodávky vedlo.

Moc rádi elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů vykoupíme, ale nejdříve pro ni musíme zajistit odbyt. Nejprve tedy musíme vybudovat dostatečně velkou komunitu odběratelů elektřiny a teprve pak můžeme nabídnout výkup za férovou tržní cenu i pro větší výrobce, než domácnosti. Máte-li zájem, prosím nechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme, jakmile to bude aktuální.

MÁM OTÁZKY

Zaujalo Vás to
ale nenašli jste
co jste hledali?

Napište nám a my se Vám rádi ozveme s odpovědí

Ilustrace-11