Česko patří k největším znečišťovatelům emisemi CO2 na světě. Změnit to nyní může i vaše domácnost

Česká republika patří k největším znečišťovatelům nejen v Evropě, ale dokonce na světě. Zatímco v Evropě máme na svědomí čtvrté největší množství emisí CO2 na hlavu, celosvětově se pohybujeme okolo 25. místa. Hlavní příčinou je přitom česká energetika, která má na svědomí 40 % všech emisí CO2. 96 % z nich pak tvoří výroba elektřiny z fosilních zdrojů. Zatímco většina ostatních evropských zemí se rychle vydává cestou obnovitelných zdrojů, v Česku se situace v posledních letech výrazně nelepší.

Za rok 2018 se podle dat Energetického regulačního úřadu vyrobilo v České republice z mohutně podporovaného jádra asi 34 % energie, z fosilních zdrojů to ale bylo výrazně více – téměř 54 % energie. Pouhých 11 % pak připadlo na obnovitelné zdroje, jako je slunce, vítr nebo voda.

Zatímco v jiných evropských zemích dochází k velkému rozvoji obnovitelných zdrojů, Česká republika zůstává stále ještě hluboko na přelomu devatenáctého a dvacátého století. A bohužel, kvůli masivnímu pálení uhlí jsme spíše ve století devatenáctém.

Vnímavějšímu pozorovateli stačí jen pohled na to, jak vypadají země našich sousedů – větrné elektrárny se staly zcela běžnou součástí krajiny, každý druhý domek je vybavený solárními panely, a z komínů se v Německu, Rakousku a dalších moderních zemích kouří stále méně. Není to jen pouhý dojem, dokládají to i konkrétní čísla.

Nelichotivé srovnání

Obzvláště bolestivé je toto srovnání při pohledu k našim západním sousedům. Před třiceti lety startovalo Německo na stejné pozici jako Česká republika. Za tu dobu se posunulo mílovými kroky vpřed – mezi našimi energetickými mixy je rozdíl, který připomíná úplně odlišné civilizace.

Už v roce 2018 se v Německu podařilo vyrobit více energie pomocí obnovitelných zdrojů než z těch klasických, fosilních.

Zatímco uhlí Němcům dávalo 39 procent elektřiny, obnovitelné zdroje se dostaly na celých 40 %. A tyto poměry se měsíc od měsíce v Německu zlepšují ve prospěch obnovitelných zdrojů – cílem ambiciózní “energetické změny” je mít do roku 2030 z obnovitelných zdrojů přes 65 procent vší energie. Němci i ostatní země Evropy využívají toho, že léta jsou v posledních letech delší, méně oblačná a počasí je větrnější – obnovitelné zdroje jsou přitom mnohem účinnější než kdy dříve. Cíle České republiky jsou v tomto ohledu mnohem skromnější. Plánem je dostat se do roku 2030 na necelých 21 % energie z obnovitelných zdrojů. To je o celých 10 % míň než společný cíl evropských zemí.

 

I české domácnosti mohou obnovitelné zdroje podpořit

Může se zdát, že obyčejný člověk nemá jako pouhý odběratel šanci ovlivnit, odkud se bere elektřina, která k němu domů přitéká a kterou pak svítí, topí, pohání tepelné čerpadlo nebo dokonce nabíjí elektromobil. Situace se ale v posledních letech mění, a právě domácnosti jsou těmi, které mohou ovlivnit, komu za dodané energie zaplatí – zda to budou velké molochy a kouřící elektrárny, které vyrábějí elektřinu z fosilních zdrojů, nebo menší lokální výrobci využívající čistě obnovitelné zdroje.

Možnost vybrat si, komu domácnosti na spotřebovanou elektřinu zaplatí, existovala doposud pouze na západních trzích. Stejnou možnost mají ale od června také Češi. Na energetickém trhu totiž začal působit nový start-up bezDodavatele, který obchází tradiční dodavatele a za tržní ceny propojuje domácnosti přímo s českými výrobci zelené elektřiny. Společnost bezDodavatele je novou unikátní platformou, která jednoduše dokáže zprostředkovat platby mezi domácnostmi a výrobci. Tím podporuje nejen přesun domácností k čisté elektřině, ale také malé lokální výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů.

„Abychom měli jistotu, že bereme elektřinu od konkrétního zdroje, museli bychom k němu natáhnut kabely. Nemůžeme proto kontrolovat, jaká energie do našich zásuvek putuje. Můžeme se ale vědomě rozhodnout, komu za ní budeme platit. Společně tak podporujeme přesun k čistší energetice, protože čím víc nás bude, tím více peněz poputuje k českým výrobcům z obnovitelných zdrojů místo ke kouřícím uhelným elektrárnám nebo do zahraničí,“ zdůraznil Robert Chmelař, zakladatel start-upu bezDodavatele.

Svým zákazníkům poskytuje bezDodavatele také plyn, který sice není obnovitelným zdrojem, ale pro životní prostředí je pořád mnohem lepší alternativou než tuhá paliva, která zatěžují životní prostředí. Ve srovnání s uhlím nevznikají při spalování plynu žádné emise síry nebo polétavý prach. Přesto spalováním plynu vznikají také emise CO2. BezDodavatele se ale snaží dopad na naše ovzduší minimalizovat tím, že kompenzuje vzniklé emise podporou projektů, které naopak přispívají ke snížení CO2 v ovzduší.

To není vše

Ještě nejste u nás?

Pořiďte si zelenou elektřinu a zelený plyn
bez prostředníků a závazků.

Ilustrace-9