Cenový strop a změna podmínek

Vláda spolu se zastropováním cen energií, které chrání zákazníky před extrémními výkyvy tržních cen, stanovila od 1. ledna 2023 i výši maximálního stálého měsíčního platu na 130 Kč na odběrné místo za měsíc. Vzhledem k tomu, že stálý měsíční plat je ekvivalentem našeho denního poplatku, snižujeme od 1. ledna 2023 i náš denní poplatek na 4,18 Kč bez DPH (5,06 Kč vč. DPH), a to jak pro elektřinu, tak pro plyn.

Zároveň však v letošním roce došlo ke změně způsobu stanovení tzv. „ceny za odchylku“, což je zjednodušeně řečeno jakýsi příplatek k ceně energie účtovaný přenosovou soustavou za odlišnosti v reálné spotřebě energie oproti předpokladu. Podobná situace je i u plynu, kde se v letošním roce významně zvýšily náklady na zajištění bezpečnosti dodávek. Tyto změny vedou k několikanásobnému zvýšení našich nákladů na zprostředkování nákupu oproti předchozím letům, které už nezvládneme krýt ze sníženého denního poplatku. Proto od 1. ledna 2023 zavádíme příplatek na obchodní náklady ve výši 300 Kč/MWh bez DPH (363 Kč/MWh vč. DPH), který se připočítává k tržní ceně silové elektřiny i plynu. U výkupu přebytků elektřiny z fotovoltaických elektráren budeme nově od 1. ledna 2023 také účtovat cenu za službu výkupu ve výši 300 Kč/MWh bez DPH (363 Kč/MWh vč. DPH).

S účinností k 1. lednu 2023 jsme také upravili Všeobecné obchodní podmínky dodávky komodity. Z velké části jde o úpravy dané změnou legislativy zvyšující ochranu spotřebitelů.

Věříme, že tyto změny jsou pro naše zákazníky změny k lepšímu, protože zastropování cen ve výši 6 050 Kč/MWh vč. DPH u elektřiny a 3 025 Kč/MWh vč. DPH u plynu přináší ochranu před nepříznivým vývojem trhu, a přitom ponechává výhodu okamžité úspory v případě poklesu tržní ceny pod tyto hodnoty. Snížením denního poplatku a zavedením obchodní ceny vázané na spotřebu se navíc nabídka lépe přizpůsobí domácnostem s nižší spotřebou. U roční spotřeby do 2,5 MWh, což je naprostá většina domácností v ČR, se tím totiž celková cena naší služby sníží.

Pro představu, co pro naše zákazníky tyto změny znamenají, se stačí podívat na řádek odpovídající roční spotřebě v odběrném místě:

Jak je vidět z tabulky výše, jedná se o minimální změny, proto nyní neměníme výši záloh. Avšak zákazníci si je můžou kdykoli upravit ve zákaznickém online účtu na online.bezdodavatele.cz.

Pro přesné stanovení spotřeby u odběrných míst s měřením typu C doporučujeme zákazníkům nahlásit samoodečet k 31.12. a to ve lhůtě do 30 kalendářních dní u elektřiny a do 14 dní u plynu. U zákazníků s průběhovým měřením (typ B) samoodečet nelze přijmout.

Pro rychlejší komunikaci je možné využít i webové rozhraní pro distribuční území ČEZ distribuce (elektřina), GasNet (zemní plyn). V ostatních případech můžou odběratelé zadat samoodečet přes Můj účet.

To není vše

Ještě nejste u nás?

Pořiďte si zelenou elektřinu a zelený plyn
bez prostředníků a závazků.

Ilustrace-9